Antikoagulacijska zdravila

Peroralna antikoagulacijska zdravila, ki posredno ali neposredno vplivajo na faktorje koagulacije in zavrejo tvorbo fibrina.

Računalniški program

Zanesljivo in varno vodenje antikoagulacijskega zdravljenja s pomočjo računalniškega programa TROMBO.

Literatura

Članki in publikacije s področja protitrombotičnega zdravljenja.

Šola

za antikoagulacijsko zdravljenje.

Srečanja sekcije

za antikoagulacijsko zdravlejnje.

Sekcija za antikoagulacijsko zdravljenje

Predstavitev in prijava.

 

Pri številnih boleznih z nevarnostjo trombembolije je indicirano antikoagulacijsko zdravljenje. Ker pa takšno zdravljenje ogroža bolnika s krvavitvijo, moramo med njegovim vodenjem skrbno ocenjevati tveganje za zaplete in se odločati o nadaljevanju, prilagoditvi ali ukinitvi zdravila. Za varno vodenje zdravljenja in analizo kakovosti dela je ključna uporaba računalniške podpore. V ta namen smo razvili lasten računalniški program Trombo.

Antikoagulacijsko zdravljenje je temeljno zdravljenje bolnikov z atrijsko fibrilacijo, venskimi trombembolijami, umetnimi srčnimi zaklopkami, antifosfolipidnim sindromom in nekaterimi drugimi redkejšimi indikacijami. Cilj zdravljenja je preprečevanje trombemboličnih dogodkov, ob najmanjšem možnem številu zapletov v obliki krvavitev.

Samokontrola antikoagulacijskega zdravljenja se v svetu vedno bolj uveljavlja. Izbrani bolniki opravijo ustrezno izobraževanje, nato pa si s priročnimi aparati (med. pripomočki) sami izmerijo INR in določijo odmerke zdravila. Vedno imajo na voljo konzultacije s specialistom. Izkazalo se je, da je čas, ko je bolnikov INR v ciljnem območju daljši, zapletov pa je manj kot pri bolnikih vodenih v antikoagulacijskih ambulantah. Zato ima samokontrola pozitiven učinek tako na zdravljenje in kakor tudi na bolnikov način življenja.